Uitdagingen

• Kunnen vertrouwen op informatie uit datamanagement • performance problemen oplossen

Oplossingen

• Qlik tool geupdate • training-on-the-job • verbeteren dataflow • rapportages verbeterd • handmatige werkzaamheden geautomatiseerd

Link

https://www.webbtraders.com/#11

Klant

WEBB Traders

WEBB TRADERS. SNEL ANTICIPEREN OP HET JUISTE MOMENT.

WEBB Traders is een aandelen- en derivatenhandelaar die kennis, vraag en aanbod op de financiële markten bij elkaar brengt. WEBB Traders handelt wereldwijd in de vraag en aanbod van financiële instrumenten op de financiële markten. Met kantoren in Amsterdam en Parijs heeft WEBB Traders zo’n 50 specialisten in huis. Zij moeten en kunnen onder behoorlijke druk zeer accuraat werken.  Het businessmodel is gebaseerd op kleine percentages marges en daarom draait het dus om grote hoeveelheden transacties waarbij data de absolute basis is. Met een eigen netwerk en toegang tot wereldwijde beurzen is het belangrijk dat WEBB Traders kan vertrouwen op de juiste data.

Gijs Heuvingh, Head of IT and Finance - WEBB Traders

Gijs Heuvingh, Head of IT and Finance – WEBB Traders

“Onze business valt of staat bij een honderdste
seconde, een tiende van een percentage”

Gijs Heuvingh, Head of Finance and IT bij WEBB Traders vertelt over het belang van de juiste data op het juiste moment: “Onze rol valt of staat met het tijdig kunnen schakelen, het in kunnen spelen op de vraag en natuurlijk op het juiste moment kunnen leveren. Dat juiste moment is soms secondewerk en daarom is vertrouwen op informatie van essentieel belang. Een foute inschatting of niet tijdige reactie binnen een bepaald proces kan onze hele business onderuithalen. Een menselijke inschattingsfout zou zelfs zomaar significant verlies of een bedrijfskritisch risico kunnen betekenen.”


OP TIJD DE JUISTE HULP INSCHAKELEN

Bij WEBB Traders werd al gewerkt met de QLIK Sense tool. Deze rapportage- en analysetool is bedoeld voor relevante rapportages over bijvoorbeeld de waarde van verschillende portefeuilles, het signaleren van verkeerd geboekte transacties en het in kaart brengen van de transacties waar belasting over moet worden betaald. Met Qlik Sense wordt tevens de diversiteit en hoeveelheid van producten en transacties getoond.

Belangrijk is dat transacties goed doorlopen en dus is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op interne informatie. Maar toen Gijs Heuvingh binnen zijn huidige rol bij WEBB Traders ging werken merkte hij al snel dat er een behoorlijke winst te behalen zou zijn door goed gebruik van de managementinformatie: “Analyseverzoeken werden met grote vertraging opgepakt en het dagelijkse werk stapelde zich hierdoor op. Medewerkers gingen omslachtig te werk door bijvoorbeeld Excel weer te gebruiken als een soort tussenstap voor een request. Door gebrek aan de juiste kennis raakten we hierdoor steeds verder van huis. En door de in- en uitstroom van medewerkers werd deze kennis er niet beter op. Eigenlijk werd er meer om Qlik heen gewerkt dan mét. Simpele dashboards werden niet of nauwelijks geraadpleegd of de kennis ontbrak. De hoogste tijd om professionele hulp in te schakelen zodat medewerkers zich weer op hun kerntaken konden richten.”


PARTNER DIE ONZE TAAL SPREEKT

Gijs: “We hebben een aantal korte gesprekken gevoerd en een analyse gemaakt en hieruit kwam MagnaVersum als een geschikte partner om onze business intelligence grondig aan te pakken. We maakten kennis met onze consultant die ook nog eens over financiële ervaring bleek te beschikken. In een paar weken tijd hebben we Qlik weer goed op de rit gekregen. De tool is geupdate, de dataflow is verbeterd, medewerkers hebben een training-on-the-job gekregen en een aantal lastige requests zijn snel en doordacht opgepakt en afgehandeld.

We zijn zeer tevreden met MagnaVersum en kunnen nu gerichter aan de slag met Qlik. Betere data die sneller beschikbaar is geeft onze een enorme voorsprong bij het nemen van beslissingen.”