Versterking marktpositie Werkzaak Rivierenland door integrale BI en Analytics

Werkzaak Rivierenland

Branche: Gemeenschappelijke regeling (semi-overheid)

Functies: Raad van Bestuur, Directie, Planning & Control, Finance, van operationeel tot management

Uitdagingen: Actuele, consistente stuurinformatie voor alle stakeholders 

Oplossing: PowerBI, TimeXtender, Python & R

Voordelen

 • Controle op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Eenvoudig voldoen aan verantwoordingsplicht / AVG
 • Voorspellen én inspelen op ontwikkelingen 
 • Transparantie & uniformiteit in (stuur)informatie

Bronsystemen: Compas, Suite voor Sociaal Domein, ERP en Key2Financiën

Externe databronnen: CBS en KVK


“Actief zijn in het sociale domein betekent in 2024 dat we verder moeten kijken dan ons ‘onderbuikgevoel’. Het dashboard dat voor Werkzaak Rivierenland is ontwikkeld, toont de kracht van datagedreven werken in de praktijk.” – Elfriede Boer, directeur, Werkzaak Rivierenland

De datagedreven weg naar Utopia

Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten, daar zet Werkzaak Rivierenland zich voor in. Werkzaak is dé organisatie voor werk en inkomen in Rivierenland. In een netwerk van organisaties werkt Werkzaak samen om de arbeidsmarktregio optimaal te bedienen. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden van werk. En biedt een bijstandsuitkering. Voor werkgevers regelt Werkzaak loonkostensubsidie. Ook adviseren ze over andere subsidies en regelingen. Organisaties kunnen werk uitbesteden aan de productiehallen van Werkzaak. De mensen kunnen ook bij hen gedetacheerd werken. 

Werkzaak beschikt over de grootste database van werkzoekenden in de regio met een middelbare of lagere beroepsopleiding en/of speciale capaciteiten. MagnaVersum BI & Analytics is haar kennispartner in de transitie van een traditionele Business Intelligence-aanpak naar een toekomstbestendig BI en Analytics Platform. De Participatiewet in de praktijk.

Elfriede Boer is sinds de start van Werkzaak in 2016 als directeur betrokken.

“Werkzaak Rivierenland werkt met hart en ziel aan het realiseren van de doelstellingen van de Participatiewet, zodat ook minder kansrijke werkzoekenden aan de slag kunnen. Werkzaak zet zich in voor werkgevers die goed werkgeverschap willen vormgeven.”

Data gestuurd werken naar een hoger niveau getild

Vanaf het startjaar 2016 van Werkzaak Rivierenland maken ze gebruik van de BI-tool QlikView. Sinds kort is Werkzaak overgestapt naar PowerBI, omdat dit beter aansluit bij andere Microsoft-producten. Bij directeur Elfriede Boer stond voorop dat er op gestructureerde wijze aan arbeidsontwikkeling en het verwerven van opdrachtgevers moest worden gewerkt. Dagelijkse actuele (stuur)informatie vormt hierbij de bron.

Prominentere rol voor talent ondersteunt door informatie

Werkzaak Rivierenland wil haar positie als een belangrijke organisatie voor werk de komende jaren verder verstevigen. Het terugdringen van het aantal uitkeringen, het laten groeien van het aantal baanmatches evenals het vergroten van het aantal opdrachtgevers staan hierbij bovenaan.

De manier van informatievoorziening richting alle stakeholders neemt hierbij een belangrijke rol in. Het combineren van interne databronnen en het betrekken van data van buiten de organisatie om zo zelfs bewegingen te voorspellen, is een van de wensen van Werkzaak. Van het rapporteren met QlikView-dashboards naar integraal business intelligence en analytics is een stap die Werkzaak Rivierenland, begeleid door MagnaVersum, doordacht maakte.

 


Een centraal overzicht

Werkzaak Rivierenland investeerde na de overgang in Business Intelligence om de data uit de verschillende bedrijfssystemen samen te brengen. De dashboards geven Werkzaak Rivierenland grip op haar prestaties en input om te kunnen verantwoorden naar de acht deelnemende gemeenten. Tevens is Werkzaak hiermee in staat haar eigen bedrijfsvoering te monitoren, door te ontwikkelen en te anticiperen op voorziene omstandigheden.

De weg naar volwassen business intelligence & analytics 

Werkzaak Rivierenland staat voor een aantal grote uitdagingen in de komende jaren. Reden te meer om te zorgen voor een toekomstbestendig Business Intelligence en Analytics-platform. MagnaVersum heeft bij haar aanpak gekeken naar wat er binnen de huidige organisatie gebruikt wordt, hoe ze toekomstige doelstellingen willen bereiken en ook beïnvloeden.

Resultaten met TimeXtender:

 • AVG compliant
 • Significante versnelling in BI-ontwikkeling
 • Toekomstvaste basis voor uitbreiding naar een Analytics-omgeving
 • Geautomatiseerde historische opbouw, datawarehouse en documentatie
 • Eenvoudige en snelle aansluiting van diverse databronnen op het datawarehouse
 • Multifunctioneel inzetbaar voor data-analisten: 
  • directe koppeling van PowerBI op Modern Data Warehouse
 • Data Science-projecten: 
  • Via de ODX (Operational Data Exchange)
 • Business users: 
  • Gebruik van voorgekookte datamodellen in de semantische laag

Van traditionele BI naar ‘future proof’ Analytics 

MagnaVersum ondersteunde Werkzaak Rivierenland bij het ontwikkelen en implementeren van een toekomstbestendige business intelligence- en analytics omgeving. Diverse andere bronsystemen zijn aangesloten om de data te verrijken. Er is een modern datawarehouse opgezet met TimeXtender. Het ontsluiten van de diverse benodigde interne en externe databronnen vormt, onder andere dankzij de meer dan honderd ingebouwde connectoren, niet langer een belemmering in de informatievoorziening. Met TimeXtender heeft Werkzaak alle data op één plek beheerd, beveiligd en betrouwbaar.

 


Data ambities in het vizier

In het advies van MagnaVersum is rekening gehouden met de verschillende vormen van informatiebehoefte. Mike van Breugel, Business Analist bij Werkzaak Rivierenland, schetst een beeld van de huidige situatie:

We merken dat de dashboards goed worden geadopteerd binnen de organisatie. Tegelijkertijd ontstaan er aanvullende wensen, zoals: welke instrumenten die wij inzetten voor werkzoekenden dragen direct bij aan het vinden van een nieuwe baan? Wat doen economische ontwikkelingen met het aantal uitkeringsaanvragen? Met dit platform zijn we beter in staat op de informatievraagstukken te anticiperen en deze sneller te analyseren en af te handelen.

De juiste knowhow voor uw organisatie

Hoe loodst u uw organisatie succesvol door deze datarevolutie? Wij weten waar we over praten op het gebied van Business Intelligence en Analytics. MagnaVersum adviseert, implementeert, traint en gaat verder. In dit tijdperk van datarevolutie is het aanboren van de juiste kennisbronnen het beste wat u voor uw organisatie kunt doen.

“We zijn met deze oplossing op het gebied van data AVG-compliant. Met TimeXtender hebben we beschikking over onder meer datalineage en geautomatiseerde documentatie. Er wordt ook automatisch historie opgebouwd, en het modelleren van data gaat vele malen sneller dan hoe Werkzaak het voorheen deed via QlikView. Ook het eenvoudig kunnen aansluiten van vele databronnen en de website op het datawarehouse is een belangrijk voordeel. Met de keuze voor TimeXtender besparen we als organisatie gaandeweg steeds meer tijd doordat handmatige SQL- en SSIS-stappen zijn geautomatiseerd.”

— Mike van Breugel, Business Analist, Werkzaak Rivierenland