Samenwerking Cohelion en MagnaVersum: Innovatie in Data-Integratie en -Beheer

Samenwerking Cohelion en MagnaVersum: Innovatie in Data-Integratie en -Beheer

De snelle digitale transformatie in de huidige zakelijke omgeving brengt een reeks uitdagingen en kansen met zich mee. Centraal in deze dynamiek staat de integriteit van bedrijfsgegevens, die cruciaal is bij het nemen van data-gestuurde beslissingen en het maximaliseren van de waarde uit toenemende investeringen in digitalisering. Een van de meest urgente uitdagingen in dit proces is het verzekeren van een “single-source-of-truth” en het handhaven van de juiste datakwaliteit.

Cohelion: Innovatie in Data Management

Cohelion, een vooraanstaande Nederlandse softwareontwikkelaar, richt zich op de ontwikkeling van een innovatief data management platform. Dit platform onderscheidt zich door zijn flexibele en intelligente ontwerp, dat naadloos integreert met bestaande oplossingen en voldoet aan de moderne eisen voor ondersteuning van digitale transformatie. 

Het omvat vier essentiële modules: data-integratie, data kwaliteit, data warehousing en het fundament van meta- en master data management. Deze modules kunnen autonoom worden ingezet, in combinatie met bestaande tools of als een geïntegreerd geheel functioneren. Het platform is speciaal ontworpen met de eindgebruiker in gedachten, met een focus op businessgebruikers, waardoor het uiterst gebruiksvriendelijk is.

Recentelijk hebben Cohelion en MagnaVersum hun krachten gebundeld in een strategische samenwerking. Dit partnerschap betekent een aanzienlijke uitbreiding van het netwerk van Cohelion binnen Nederland en heeft tot doel organisaties te voorzien van betrouwbare, real-time data. Het streven is om een meer innovatieve, data-gedreven omgeving te creëren, waarmee bedrijven hun potentieel maximaal kunnen benutten.

MagnaVersum: Expert in Data-Gedreven Waardecreatie

MagnaVersum, een vooraanstaande data consultancy onderneming, staat bekend om haar expertise in het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij de transitie naar datagedreven opereren. De missie van MagnaVersum is het creëren van waarde uit data, een streven dat naadloos aansluit bij de doelen van Cohelion.

Soekhram Gokoel, Chief Executive Officer bij MagnaVersum, benadrukt het belang van het partnerschap met Cohelion: “De sleutel tot het optimaliseren van data management processen, herstructureren van data governance, waarborgen van datakwaliteit en -veiligheid, en het vestigen van een single-source-of-truth voor onze klanten, ligt in onze samenwerking met Cohelion.” Hij voegt eraan toe: “Dankzij het Cohelion Data Platform en de geavanceerde data-modules, zijn we in staat om organisaties van elk type te voorzien van de middelen om waarde te halen uit hun data binnen een volledig betrouwbare omgeving.”

Daan Boersma, Chief Commercial Officer bij Cohelion, spreekt lovend over de samenwerking met MagnaVersum: “MagnaVersum is een serieuze partner waarvan we verwachten dat deze van grote waarde zal zijn om onze positie op de Nederlandse markt te verbeteren en tegelijkertijd te versterken. Deze samenwerking speelt een cruciale rol in onze strategie om onze aanwezigheid bij klanten in Nederland uit te breiden.”

Over MagnaVersum

MagnaVersum, opgericht in 2016, heeft zich snel gevestigd als een vooraanstaande leverancier van data consultancy en intelligence oplossingen en diensten. Het bedrijf onderscheidt zich door een wendbare benadering om de complexiteiten van technische en organisatorische uitdagingen te ontrafelen. Het hoofddoel is het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van datagedreven strategieën. Door diverse data-elementen met elkaar te verbinden, bevordert MagnaVersum een grondiger begrip en efficiëntere toepassing van data.

De kernactiviteiten omvatten dataconsultancy, het aanbieden van trainingen en het organiseren van evenementen. MagnaVersum’s team van deskundige data-consultants en data-scientists levert advies, ontwikkelt data-architecturen, voert implementaties en migraties uit, en biedt op maat gemaakte ondersteuning en beheer voor de geïmplementeerde oplossingen.

MagnaVersum’s Focus op Training en Opleiding

MagnaVersum hecht veel waarde aan het ontwikkelen van datageletterdheid onder haar gebruikers. Door de MagnaVersum Academy biedt het bedrijf uitgebreide, op maat gemaakte trainings- en opleidingsprogramma’s op het gebied van business intelligence en analytics. Deze programma’s zijn ontworpen om gebruikers niet alleen vaardig te maken in het hanteren van dashboards en rapporten, maar ook in het begrijpen van de complexe taal van data en het zelf creëren van dashboards.

Daarnaast speelt MagnaVersum een actieve rol in het organiseren van (online) evenementen. Deze evenementen zijn gericht op het versterken van de relatie en synergie tussen organisaties en hun (potentiële) datapartners.

Onder het motto ‘connecting the dots’ excelleert MagnaVersum in het verbinden van verschillende databronnen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het transformeren van ruwe data naar waardevolle, inzichtelijke informatie. Dit stelt organisaties in staat betere beslissingen te nemen, verwachtingen te managen en nauwkeurige voorspellingen te doen.

Over Cohelion

Cohelion, opgericht in 2002, streeft ernaar data management eenvoudiger en toegankelijker te maken voor zowel eindgebruikers als organisaties. Onze missie is om hen in staat te stellen betere, data-gedreven beslissingen te nemen. Met het Cohelion data platform bieden we een scala aan tools om de meest voorkomende data uitdagingen aan te pakken. Dit alles met als doel om bedrijfsprocessen beter te begrijpen en efficiënter te laten verlopen op basis van data-inzichten. Ons data platform maakt het mogelijk dat afdelingen zelf het data beheer kunnen uitvoeren, zonder enige programmeerkennis. Dit stimuleert het gebruik van data, verhoogt de kwaliteit ervan, en bevordert de betrokkenheid van medewerkers.

Neem contact op met: