Laborijn kiest voor slim datamanagementplatform met MagnaVersum als partner

Doetinchem/Hoofddorp – 21 november 2019. Sociale werkvoorzieningsorganisatie Laborijn beheert data slimmer én veiliger met TimeXtender ©, geïmplementeerd door MagnaVersum. Diederik Becker, adviseur informatievoorziening: “We zochten al enige tijd naar een systeem voor de samenvoeging van data uit meerdere bronnen zonder dat hier de traditionele ontwikkeltrajecten voor bewandeld hoefden te worden. Een datamanagementlaag, die, zonder tussenkomst van IT, door de business zelf beheerd kan worden. Het seminar in het voorjaar van 2019 bij Werkzaak Rivierenland, gaf ons een goed beeld van een bij een vergelijkbare organisatie draaiende oplossing.”

De toegankelijkheid van data verhogen
Het eerste contact met MagnaVersum, IT-partner van Werkzaak Rivierenland, werd naar aanleiding van het seminar snel gelegd. “De pragmatische aanpak en aandacht voor datavaardigheid van de gebruikers deed ons besluiten verder in te zetten op een soortgelijk platform”, aldus Becker. “Binnen Laborijn zijn veel verschillende systemen aanwezig met elk eigen processen. Met TimeXtender beogen we het datagebruik binnen de organisatie uniform, aantrekkelijk en uiteindelijk kwalitatief beter te maken. We zijn door MagnaVersum begeleid en verder opgeleid bij de inrichting, door trainingen zowel bij ons op lokatie als op kantoor bij MagnaVersum”, vertelt Becker.

Het datagebruik stimuleren
Laborijn heeft de voorname rol mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. “Eigenlijk”, vertelt Becker, “moet alles daaromheen hier ondersteunend aan zijn. Ook data moet daarbij ‘soepel’ werken zodat het grootste deel van de tijd kan worden besteed aan het contact met de cliënt. Een re-integratieconsulent moet vertrouwen hebben in de kwaliteit van de beschikbare informatie.” De keuze voor een centraal datamanagementplatform betekent voor Laborijn dat data direct, snel en veilig benaderd kan worden en middels dashboards geanalyseerd en geïnterpreteerd kan worden.

Start van een gefundeerde datastrategie
Datagebruik vanzelfsprekend maken. Zelfredzaamheid van medewerkers stimuleren. De druk op de IT-afdeling zien afnemen. Dat waren een aantal doelstellingen voorafgaand aan dit project. Door het kiezen voor deze oplossing zetten we een belangrijke, gefundeerde stap in onze datastrategie. TimeXtender’s Discovery Hub© heeft er tot dusver al voor gezorgd, dat er goed wordt nagedacht over wat de verschillende gegevenselementen precies betekenen, wat het bronsysteem is, en wie verantwoordelijk is voor het actueel houden van dit gegeven. Bij medewerkers levende vragen, komen ineens beter aan het licht. Bij de inrichting hebben we al een eerste efficiencyslag gemaakt. Het efficiënter inrichten van de datahuishouding aan de ene kant zorgt er aan de andere kant voor dat medewerkers sneller dan voorheen en zonder tussenkomst van IT bij informatie kunnen. Uiteindelijk ontstaat er hierdoor meer ruimte die nog beter ingevuld kan worden met waar we goed in zijn: het begeleiden van cliënten.

Met een blik op de toekomst
Met de ingebruikname van dit datamanagementplatform is Laborijn voorbereid op het aansluiten van een rapportage- en analysetool. “In de loop van dit jaar kunnen we met de geselecteerde tool, selfservice BI bevorderen en de datageletterdheid binnen Laborijn vergroten. De directeur wil van het ene dashboard naar het andere kunnen switchen en zaken op grote lijnen inzien. Een consulent kan meer behoefte hebben aan detailinformatie op persoonsniveau. Discovery Hub© zorgt ook voor een blijvend goede performance en heeft ons in de gelegenheid gesteld data te verwerken conform de AVG-regelgeving. Becker vertelt verder: “De functionaliteit om historie bij te houden, stelt ons in de gelegenheid trends inzichtelijk te maken en op termijn misschien zelfs voorspellingen te maken op het gebied van talentontwikkeling en passend werk.”

Over Laborijn
Laborijn wordt gevormd door de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn en voert de Participatiewet uit voor vier gemeenten. In deze Gemeenschappelijke Regeling werken de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek met elkaar samen. In 2017 is ook de gemeente Aalten toegetreden tot deze regeling en daarmee tot de organisatie Laborijn. Cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar een duurzame rol in de maatschappij.

Over MagnaVersum
Hoe loodst u uw organisatie succesvol door deze datarevolutie? We weten waar we over praten op Business Intelligence en Analytics vlak. MagnaVersum adviseert, implementeert en traint. De toepasbaarheid van deze technologie is groot en kan ook breed ingezet worden; denk hierbij aan zowel scan-en-win campagnes als ook aan anti-counterfeiting. Vanuit onze Academy bieden we tevens diverse trainingen. Waarde toevoegen met Data, daar draait het ook binnen de sociale werkvoorziening om. MagnaVersum, Creating Value With Data.