Ziet u door de mogelijkheden heen uw data nog? Het datafundament.

Data warehouse, data lake, delta lake…ziet u door de mogelijkheden heen uw data nog?

Een ding is zeker, datagebruik is door de COVID-maatregelen nog meer in populariteit gegroeid. Hybride en locatie onafhankelijk werken, vraagt om meer beschikbaarheid van data uit een Cloud-omgeving. Deze ‘nieuwe’ fase betekent dat organisaties (opnieuw) nadenken over een houdbaar data-opslagbeleid. Hoe gaan we in de wetenschap van alle mogelijkheden verstandig om met data warehousing en dataopslag? Wat is voor onze organisatie de juiste data-architectuur? Hoe past dit bij een modern data managementplatform?

Data in vele ‘kleuren en maten’

We zien afgelopen twee jaar binnen het merendeel van organisaties duidelijk meer data issues ontstaan. Dit komt bijvoorbeeld door de forse toename in vraag vanuit de business richting IT om meer en ook meer exotische data beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd is er ook de vraag om meer van deze data hybride en locatie onafhankelijk aan te bieden. Stabiel, veilig en het liefst ook kostentechnisch interessant. Voor we dieper ingaan op de mogelijke keuzes is het goed stil te staan bij welke vorm van data we kunnen en willen aanbieden en wat daar aan ten grondslag ligt: de data- architectuur.

Data architectuur: leiden of lijdend?

Het inrichten en bouwen van een data warehouse en zo ook een data lake of delta lake is in alle gevallen tijdsintensief en kostbaar. Het is daarom belangrijk de juiste stappen op het juiste moment te zetten. In dit geval bekijken we de het datafundament.  We komen in de praktijk veel organisaties tegen die data verzamelen om het verzamelen. Het resultaat hier is vaak een omvangrijke dataverzameling zonder richtlijnen voor een data-architectuur. Daarom beginnen we met de vraag hoe is het nu: wilt u uw data-architectuur leidend of lijdend laten zijn?

De juiste stappen naar een datafundament

De data-architectuur bepaalt uiteindelijk voor een groot deel hoe de organisatie gefaciliteerd wordt in haar informatiebehoeften. Het creëren van een datafundament is dus een cruciale stap die bepaald hoe slagvaardig de organisatie is, wordt of blijft. Waar denkt MagnaVersum het onderscheid voor u te kunnen maken? We zijn klein, krachtig en wendbaar en hebben voor u de juiste kennis over data architecting – als onderdeel van een data ecosystem- in huis.

De heipalen voor het datahuis

Naast domeinkennis en technologie kennis moet er rekening gehouden worden met de bedrijfsdoelstellingen. Op korte én lange termijn. Het is van doorslaggevend belang om de juiste stappen te zetten bij het selecteren van een passende technology stack.  Het is ook van belang om de juiste stappen te zetten rekening houdend met de bestaande stack! Daarom zijn er een aantal vragen die we samen met u beantwoorden. In een goede data-architectuur komen bijvoorbeeld de volgende zaken terug:

 • Hoe is de beschikbaarheid van data binnen alle lagen van de organisatie?
 • Welke schaalbaarheid van gegevens hanteren we?
 • Welke afspraken en maatregelen zijn er ten aanzien van dataveiligheid?
 • Hoe gaan we om met gegevensintegratie?
 • Wat is het aantal gegevensbronnen?
 • Welk type gegevens zijn er gestructureerd/semi-gestructureerd of ongestructureerd?
 • Wat is de omvang van het gegevensvolume?
 • Wordt er gebruik gemaakt van persoonsgegevens?
 • Welke kostenfactoren zijn er?
 • Welke factoren zijn kostenbesparend?
 • Welke vragen om investering of zelfs desinvestering?

De juiste heipalen 

De best passende data architectuur begint dus met een aantal vragen over de optimale gegevensarchitectuur. Onze consultants denken graag met u verder mee bij het ontwikkelen van een goed datamodel en een stevige data architectuur. Zij stellen ook vragen aan de kaak als welke hardware is wenselijk en mogelijk al beschikbaar? Hoe lopen de verschillende data flows? In welke database wordt data ingeladen en hoe wil de organisatie omgaan met de data? Bijvoorbeeld in een BI-tool of in een data science omgeving.

Tot slot

Informatiebehoeften blijven ook in de toekomst groeien en u wordt hierbij geconfronteerd met vragen over uw datahuishouding. Uw wilt de organisatie slagvaardig en datagedreven maken of tenminste houden. Een keuze voor de juiste (Cloud) data-architectuur betekent voor uw organisatie directe besparing op kosten, een hogere efficiëntie, verbeterde productiviteit en betere beveiliging van uw data. Hoe precies? Een vraag die we graag met u samen beantwoorden. Snel, transparant en eenvoudig. Uw data-architectuur binnen uw data ecosysteem is tenslotte leidend en bepalend voor het succes van uw organisatie. Neem contact op of schrijf u in voor de twee uur durende sessie ‘We all love data’  op 14 februari 2022. Meer informatie over het webinar.