Wat zijn Master Data?

Master Data (stamgegevens) zijn de kerninformatie die essentieel is voor de bedrijfsvoering binnen een organisatie. Dit omvat details over bijvoorbeeld klanten, producten, werknemers en leveranciers – informatie die cruciaal is voor transacties en bedrijfsgegevens. Het is het soort gegevens dat niet vaak veranderd, maar regelmatig wordt gebruikt om een bedrijf te runnen.

Dit kan als de ruggengraat van het informatiesysteem van een organisatie gezien worden: de belangrijkste feiten die iedereen in de organisatie gebruikt om zijn taken uit te voeren. Of het nu gaat om het verwerken van bestellingen, het verzenden van producten of het verlenen van service, Master Data zijn de informatie die ervoor zorgt dat het hele proces soepel verloopt.

Het nauwkeurig en consistent houden van de Master Data is van vitaal belang voor een organisatie. Het zorgt ervoor dat elke afdeling, van verkoop tot klantenservice, over de juiste informatie beschikt die ze nodig hebben om hun werk effectief te doen. Zonder nauwkeurige Master Data kan een organisatie te maken krijgen met miscommunicatie, inefficiënties en fouten die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en besluitvorming.

Waarom Master Data Management (MDM)? 

Master-Data-Management (MDM) is een discipline, ondersteund door een technologie die tot doel heeft één enkele, betrouwbare en consistente gegevensbron te creëren. MDM helpt organisaties de kwaliteit, nauwkeurigheid en governance van hun data te verbeteren en stelt hen in staat om betere datagestuurde beslissingen te nemen, kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. 

Welke functies ondersteund een MDM-tool?

MDM als discipline omvat het definiëren van het beleid, de processen en de rollen voor het beheren en delen van de Master Data in de hele organisatie. MDM als technologie omvat het gebruik van softwaretools om het maken, onderhouden en distribueren van de Master Data te automatiseren. MDM-tools voeren doorgaans de volgende functies uit: 

 • Gegevensintegratie (Data Integration): MDM-tools extraheren, transformeren en laden gegevens uit verschillende interne en externe bronnen, zoals databases, applicaties, bestanden, webservices, enz. 
 • Gegevensafstemming (Data Reconciliation): MDM-tools identificeren, matchen en voegen dubbele of conflicterende records van dezelfde entiteit samen, en lossen eventuele discrepanties of inconsistenties op. 
 • Gegevensverrijking (Data Enrichment): MDM-tools verbeteren de gegevens met extra kenmerken, zoals geolocatie, demografie, segmentatie, enz., van externe leveranciers of interne systemen. 
 • Gegevenskwaliteit (Data Quality): MDM-tools valideren, standaardiseren, schonen en verrijken de gegevens, en passen bedrijfsregels en gegevenskwaliteitsstatistieken toe om de volledigheid, juistheid en naleving ervan te waarborgen. 
 • Gegevensbeheer (Data Governance): MDM-tools bieden het raamwerk en de mogelijkheden om het beleid, de normen en de workflows voor het beheer van de levenscyclus van gegevens te definiëren, te bewaken en af te dwingen, zoals gegevenseigendom, rentmeesterschap (Stewardship), beveiliging, privacy, audit, enz. 
 • Gegevensdistributie (Data Distribution): MDM-tools publiceren en synchroniseren de Master Data tijdig en consistent met verschillende downstreamsystemen, zoals operationele, analytische en rapportagetoepassingen. 

Welke domeinen kunnen deel uitmaken van Master Data?

De domeinen die deel uit kunnen maken van Master Data, zijn onder anderen, maar niet beperkt tot deze domeinen alleen: 

 • Klantgegevens (Customer Data): Dit omvat de gegevens over de personen of organisaties die de producten of diensten van een bedrijf kopen of gebruiken, zoals naam, adres, contactgegevens, voorkeuren, loyaliteit, enz. 
 • Personeelsgegevens (HR Data): dit omvat alle gegevens van het personeel werkzaam binnen de organisatie. De gegevens kunnen betrekking hebben op zowel eigen personeel als inhuur personeel enz. 
 • Productgegevens (Product Data): Dit omvat de gegevens over de goederen of diensten die een bedrijf aan zijn klanten aanbiedt, zoals naam, beschrijving, prijs, specificaties, kenmerken, enz. 
 • Leveranciersgegevens (Supplier Data): Dit omvat de gegevens over de entiteiten die de grondstoffen, componenten of diensten aan een bedrijf leveren, zoals naam, adres, contactgegevens, producten, contracten, enz. 
 • Locatiegegevens (Location Data): Dit omvat de gegevens over de fysieke of virtuele plaatsen waar een bedrijf actief is, zoals kantoren, magazijnen, winkels, websites, enz. 
 • Referentiegegevens (Reference Data): Dit omvat de gegevens die worden gebruikt om andere gegevens te classificeren, categoriseren of standaardiseren, zoals codes, waarden, lijsten, enz. 

Wat zijn de voordelen van MDM?

De voordelen van MDM zijn per organisatie of organisatiegroep te bepalen. De directe voordelen van MDM zijn:

 • Verbeterde gegevenskwaliteit en nauwkeurigheid: MDM vermindert gegevensfouten, duplicaten en inconsistenties en zorgt ervoor dat de gegevens volledig, correct en compliant zijn. 
 • Verbeterde zichtbaarheid en toegankelijkheid van gegevens: MDM biedt een enkele, betrouwbare en gezaghebbende weergave van de gegevens en maakt deze beschikbaar voor de juiste mensen, op het juiste moment en in de juiste indeling. 
 • Verhoogde data-efficiëntie en productiviteit: MDM elimineert de noodzaak van handmatige gegevensinvoer, afstemming en onderhoud, en bespaart tijd en middelen voor gegevensbeheer en -integratie. 
 • Betere data-analyse en inzichten: MDM maakt nauwkeurigere en consistentere rapportage en analyse mogelijk en ondersteunt datagestuurde besluitvorming en business intelligence. 
 • Hogere datawaarde en ROI: MDM maakt gebruik van de data als een strategische troef en creëert nieuwe mogelijkheden voor het genereren van inkomsten, klanttevredenheid en concurrentievoordeel. 

MagnaVersum en het Cohelion Data Platform. 

De MDM-tool die door MagnaVersum wordt gevoerd is de MDM-tool die integraal onderdeel uitmaakt van het Cohelion Data Platform (CDP). Het CDP is anders dan andere data-oplossingen. Het is een innovatieve oplossing voor Data-Integratie en Master-Data-Management, resulterend in een DataWareHouse. Dankzij onze gestandaardiseerde modules wordt het verzamelen, integreren en beheren van financiële en operationele bedrijfsdata makkelijker en sneller. Voor een uitgebreidere toelichting, zie de tab “Tools Cohelion” bij Solutions & Services. 

  Neem contact op met de sales organisatie +31654690541

  12 + 7 =