DATA STRATEGIE

Het zichtbaar en meetbaar maken van data is belangrijk voor het uitzetten van de juiste strategie.

In elke organisatie draait het om de balans tussen mensen, diensten en/of producten. Hiervoor zijn plannen nodig om zaken te verwezenlijken en al deze plannen zijn er weer op gericht om (zakelijke) doelstellingen te behalen. Met het vaststellen of toetsen van uw data strategie helpen wij u om uw organisatie zo te sturen dat deze plannen verwezenlijkt kunnen worden door het beschikbaar én bruikbaar maken van alle data die al in uw organisatie aanwezig is.

Onze aanpak kenmerkt zich door de focus te leggen op medewerkers, afdelingen en processen. Vaak liggen hier de pijnpunten binnen de organisatie waardoor data niet op de juiste of meest efficiënte manier benut wordt. Onze consultants kruipen als het ware in uw huid of nemen in elk geval de ‘kleur’ van uw organisatie aan om te bepalen waar uw organisatie baat bij heeft, waar de pijnpunten liggen maar vooral, waar ligt de kracht? Het is prettig te weten dat onze consultants zowel theoretische als branchespecifieke kennis in huis hebben waardoor ze de juiste waarde kunnen halen uit data.

Uw data strategie wordt gevormd door de waarde die u toekent aan bijvoorbeeld uw marktpositie, de besluitsvormingsprocessen of de mate van transparantie in productiviteit. De eerste stap bij het maken van een duidelijke strategie is het uitlichten van deze factoren en het communiceren van dit beleid binnen de organisatie. Aan de hand van een aantal business cases kunnen wij u goed adviseren.

De tweede stap is gericht op het dieper ingaan op het daadwerkelijk gebruik van data. Waar komt de data vandaan? Zijn dit primaire of secundaire bedrijfsprocessen? De datahuishouding compliant en AVG-proof maken is het doel van deze fase. Het betrekken van de medewerker is in deze fase cruciaal.

Gerichte oplossingen

De consultants van MagnaVersum hebben ervaring vanuit verschillende branches. Daarom kunnen zij oplossingen bieden indien u geen behoefte heeft aan volledig maatwerk of een oplossing waar uiteindelijk aan ‘bijgesleuteld’ moet worden. Door onze eerdere ervaringen kunt u gebruikmaken van de eerder door ons gerealiseerde dashboards.

  • Dashboard Jeugdzorg 
  • Gezondheidszorg Dashboards

Neem contact op met de sales organisatie +31654690541

9 + 7 =