DATAGEDREVEN
WERKEN

Bedrijfsbreed waarde toevoegen met data? Datagedreven werken is waardevoller dan ooit. Data(gebruik) is afgelopen jaren exponentieel gegroeid. De toename in datavolume, variëteit en snelheid zorgt ook voor een toename van mogelijkheden om van data gebruik te maken.

 

 

De datagedreven organisatie

Data slim en bedrijfsbreed inzetten met gebruik van interne- en externe databronnen, helpt u bij het soepeler laten draaien van uw business. Hoe u data het beste inzet en waar u een goede start mee maakt, verschilt per organisatie. Generiek is te stellen dat we waarde kunnen toevoegen met data door bijvoorbeeld; te anticiperen op interne- of externe ontwikkelingen, trends te voorspellen en bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. MagnaVersum adviseert en implementeert (over) wat nodig is om echt datagedreven te worden. 

Van datagebruik naar datagedreven

Hoe kun je data gedreven werken stimuleren en laten groeien binnen een organisatie? Het is om te beginnen belangrijk dat analyses, middelen én vaardigheden niet beperkt blijven tot één afdeling; iedereen, van verkoop tot marketing en van IT tot financiën, moet de voordelen ervan zien en deze ook benutten. Om tot een verantwoord datagebruik te komen, maar ook om te bepalen hoe datagedreven uw organisatie is, kan MagnaVersum u op weg helpen. We bekijken de architectuur, alle datacompenties, de tools en minstens zo belangrijk de data-mindset van de medewerkers. Met een data analytics scan bepalen we samen met u hoe datavolwassen de organisatie is en waar toekomstige ambities liggen.

 

Stappen naar volwassenheid in data(gebruik)

Datagedrevenheid vraagt om de juiste: tools, datakennis, architectuur, mind-set van het management én een data ontvankelijke organisatiecultuur. Hoe staat het hiermee binnen uw organisatie? We brengen uw datahuishouding en datagebruik in kaart. Helder en overzichtelijk doormiddel van een data analytics scan. In een rapport treft u de kern aan van waaruit we samen met u verder kunnen bouwen aan verantwoord datagebruik. Door medewerkers (beter) op te leiden, tools te gebruiken of het gebruik van tools te evalueren en de datahuishouding, het fundament van uw datagebruik te toetsen met zowel de bedrijfsdoelstellingen als de technologische mogelijkheden. Met de expertise van MagnaVersum werken organisaties bewezen meer data gedreven; EN HR en WerkZaak Rivierenland zijn hier voorbeelden van. Zij nemen beslissingen sneller, beter en accurater dan voorheen.

 

Stappen naar datagedreven werken

We brengen uw datahuishouding en datagebruik in kaart. Simpel & helder door middel van een data analytics scan. U kunt bij MagnaVersum ook terecht voor de volgende expertises op het vlak van datagedreven werken:

  • Data analytics scan; inventariseer waar uw organisatie staat op de ladder van data volwassenheid.
  • Data management platform;bekijk de mogelijkheid om op een uniforme manier data centraal te organiseren.
  • Introductieworkshop data vaardigheden; welke data vaardigheden zijn aanwezig binnen uw organisatie en wat zijn data competenties.

Bekijk onze cases

Entree Werkzaak rivierenland

WERKZAAK RIVIERENLAND 2021; DATA GEDREVEN WERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Entree Werkzaak rivierenland

EN HR VOERT DATA GEDREVEN RECRUITEMENT

Neem contact op met de sales organisatie +31654690541

15 + 9 =