DATA COMPETENCE SCAN

Check het business intelligence niveau van uw organisatie en ontdek de mogelijkheden en verbeterpunten.

Heeft u grip op het gebruik van data?

Volgt uw organisatie soepel in de pas? Naarmate het datavolume, de -variëteit en de -snelheid toenemen, neemt ook het vermogen toe van de organisatie om er gebruik van te maken. Het meeste effect creëert u als de culturele (vertrouwen, mindset, ambitie en talent van de medewerkers) en technische elementen in uw organisatie volop aanwezig én met elkaar in synergie zijn.

Het is belangrijk dat analyses, middelen én vaardigheden niet beperkt blijven tot één afdeling; iedereen, van verkoop tot marketing en van IT tot financiën, moet de voordelen ervan zien en deze ook benutten. Daarnaast heeft u te maken met de verwachtingen vanuit de organisatie voor een verantwoord datagebruik alsook om te bepalen hoe datagedreven uw organisatie is. Met onze Data Competence Scan inventariseert MagnaVersum het zogenaamde volwassenheidsniveau van uw medewerkers op het gebied van datavaardigheid. Op die manier weet u exact hoe u ervoor staat. Deze scan neemt maximaal twee weken in beslag. Met de uitkomsten van deze scan heeft u een goed beeld van de belangrijkste competenties en verbeterpunten voor uw organisatie. Met deze verbeterpunten kunt u vervolgens zelf aan de slag. Ook is het mogelijk MagnaVersum een trainingprogramma te laten verzorgen met als doel de gehele organisatie datavaardiger te maken.

Een soepele start en transparante stappen
Onze consultants gaan samen met u, op basis van een vooraf gedefinieerde set aan vragen onderzoeken waar de organisatie staat op de ladder van data volwassenheid, het gaat hierbij dan zowel om organisatorische als technische vaardigheden. Aan de hand van uw verwachtingen en onze bevindingen zullen wij u in een adviesrapport duidelijke aanbevelingen doen om een breed gedragen datagedreven organisatie te worden. Uiteraard helder en duidelijk onderbouwd qua oplossingen en te realiseren verbeteringen.

De Data Competence Scan bestaat uit drie onderdelen:

  • Analyse van de huidige BI-organisatie (ambitie, vaardigheden, mindset, mate van gebruik e.d.)
  • Analyse van de BI-systemen en beschikbare tools
  • Analyse van de gebruikte dashboards/KPI’s

U kunt een Data Competence Scan ook gebruiken voorafgaand aan een adviestraject. Op die manier bent u verzekerd van een oplossing die naadloos aansluit bij het niveau van uw organisatie. Dit traject bestaat dan uit een 4-daags programma waarin de volgende stappen worden doorlopen:

  • Intake en vooronderzoek
  • Interviews
  • Analyse en uitwerking
  • Rapportage en presentatie

Ja, vertel mij meer over de Data Competence Scan.

12 + 14 =